Zaloguj / Zarejestruj

Odstąpienie od umowy

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat: Grupa Cogito Sp. z o.o., ul. Zagójska 7 lok. 5, 04-160 Warszawa, numer faksu (22) 610 11 64, adres poczty elektronicznej prenumerata@cogito.com.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Prenumeraty tytułu …………………..,

Data zamówienia……………..

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ………………

Adres konsumenta(-ów) ……………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………….

Data ……………………..