Zaloguj / Zarejestruj

39,00 

Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Badanie użytkowników bibliotek w województwie mazowieckim

dostępny!

Wybierz liczbę egzemplarzy

Tytuł: Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Badanie użytkowników bibliotek w województwie mazowieckim

Autor: Magdalena Paul

ISBN 978-83-85534-99-0

„Ocena społecznego wpływu bibliotek publicznych to obszar nowy, dopiero rozwijający się w Polsce i na świecie a istotny – dotyka bowiem bardzo ważnej kwestii społecznych ról bibliotek i oddziaływania ich różnorodnych usług na odbiorców. Praca jest bardzo ważna, […] jej zawartość w warstwie teoretycznej i metodologicznej znacznie rozwija dotychczasowy, szczególnie polski stan badań w tym zakresie. Równie wartościowe są wyniki badań własnych Pani Magdaleny Paul oraz wnioski. Ze względu na ich eksploracyjny charakter praca może być źródłem wielu pojęć i ustaleń oraz prowadzić do podjęcia kolejnych potrzebnych analiz […]. Cenną pomocą w takich dalszych poszukiwaniach może być instrumentarium badawcze zastosowane w rozprawie”.
prof. dr hab. Ewa Głowacka
SPIS TREŚCI
Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rozdział 1. Wpływ społeczny – konceptualizacja pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.1. Zmiana społeczna w teoriach społecznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.1.1. Zmiana w jednostkach w ujęciu psychologii społecznej. . . . . . . . . . . . . . 22
1.2. Badanie wpływu w kontekście teorii ewaluacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.2.1. Ewaluacja wpływu jako metoda badawcza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.3. Podsumowanie rozdziału pierwszego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Rozdział 2. Wpływ społeczny bibliotek publicznych – stan badań. . . . . . . . . . 35
2.1. Geneza i rozwój badań dotyczących wpływu społecznego bibliotek. . . . . . . 37
2.2. Badania wpływu społecznego bibliotek – specyfika badań. . . . . . . . . . . . . . . 40
2.2.1. Wpływ społeczny bibliotek – modele i strategie badania. . . . . . . . . . . . . 44
2.3. Obszary wpływu społecznego bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.4. Wpływ bibliotek publicznych w Polsce – dotychczasowe ustalenia
badawcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.5. Biblioteka jako miejsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.6. Biblioteka a kapitał społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.7. Podsumowanie rozdziału drugiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Rozdział 3. Wpływ społeczny bibliotek publicznych na wybranych
przykładach – metodologia badania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.1. Norma ISO 16439:2014 Information and documentation – Methods and
procedures for assessing the impact of libraries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.1.1. Definicja wpływu biblioteki wg normy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.1.2. Aspekty wpływu bibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
.1.3. Efekty wpływu bibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.1.4. Metodologia badań wpływu bibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.2. Triangulacja w badaniach i koncepcja badań mieszanych. . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.3. Cele i pytania badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.3.1. Analizowane zmienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.4. Wpływ społeczny warszawskich bibliotek publicznych –
metodologia badania jakościowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.4.1. Wstępne i teoretyczne pobieranie próbki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.4.2. Dyspozycje do wywiadów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.4.3. Przetwarzanie, analiza i interpretacja danych jakościowych. . . . . . . . . . 92
3.5. Wpływ społeczny mazowieckich bibliotek publicznych – metodologia
badania ilościowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.5.1. Populacja i próba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.5.2. Kwestionariusz ankiety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3.5.3. Zmienne w części ilościowej badania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.5.4. Analiza i interpretacja danych ilościowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.6. Podsumowanie rozdziału trzeciego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Rozdział 4. Wpływ społeczny warszawskich bibliotek publicznych
w ujęciu jakościowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.1. Korzystanie z bibliotek jako forma relacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.2. Niezwykłość biblioteki a niski status społeczny bibliotek i bibliotekarzy. . . .116
4.2.1. Koncepcja kapitału w teorii Pierre’a Bourdieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.3. Budowanie kapitału autotelicznego przez biblioteki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.4. Podsumowanie części jakościowej badania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Rozdział 5. Wpływ społeczny mazowieckich bibliotek publicznych
w ujęciu ilościowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
5.1. Charakterystyka badanej próby – czynniki demograficzne i sytuacja
społeczno-ekonomiczna oraz praktyki kulturowe i medialne. . . . . . . . . . . . 139
5.2. Częstotliwość korzystania z bibliotek publicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.3. Korzystanie z innych bibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.4. Działania wykonywane w bibliotekach publicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
5.4.1. Działania wykonywane w bibliotekach – zależności. . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.4.2. Liczba wykonywanych w bibliotece działań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
5.4.3. Analiza czynnikowa czynności wykonywanych w bibliotekach. . . . . . . 154
5.5. Korzyści odczuwane przez respondentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
5.5.1. Korzyści odczuwane przez respondentów – zależności. . . . . . . . . . . . . 160
5.5.2. Liczba odczuwanych korzyści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
5.5.3. Wykonywane w bibliotekach działania a odczuwane przez
respondentów korzyści. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
5.5.4. Analiza czynnikowa korzyści wynikających z użytkowania bibliotek
publicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
5.6. Podsumowanie części ilościowej badania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Wykaz tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Wykaz wykresów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Aneks 1. Transkrypcja indywidualnych wywiadów pogłębionych . . . . . . . . . 199
Aneks 2. Kwestionariusz ankiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Aneks 3. Szczegółowe wyniki testów statystycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Polecane

Zamów newsletter, aby otrzymywać:
- praktyczne wskazówki na temat efektywnego uczenia się
- informacje o naszych nowych projektach edukacyjnych
- wyjątkowe oferty promocyjne i kupony zniżkowe.