FORMULARZ REKLAMACJI

Grupa COGITO Sp. z o.o., z siedzibą przy al. Jerzego Waszyngtona 146, lok. 302, 04-076 Warszawa,
NIP 542 02 12 438. KRS 0000245014.
Kontakt: tel.: 22 610 11 71, e-mail: prenumerata@cogito.com.pl, www.edukram.pl

FORMULARZ REKLAMACJI DO ZAMÓWIENIA Nr ………………..…… z dnia……….………….

Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):   ..…………………………………………..…………………………………………………………
Adres Konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Kod: ……………………..…           Miejscowość:  .………………………….…………………………….…
Lp.
Nazwa towaru/usługi
Cena
Ilość
Ilość reklamowana
1.
2.
3.
4.

………………………………………………………………………………………………..…………

Data i podpis Konsumenta (-ów) tylko w przypadku wysyłania formulrza w wersji papierowej
                                                                                                              
Reklamacja:
Tutaj opisz powód reklamacji.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

_____________________________________________________________________________________________________________

ZWROT – PODSTAWOWE ZASADY, REKLAMACJA – PODSTAWOWE ZASADY
Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są towarami oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta. Jeśli dostarczony towar posiada wady lub jest niezgodny z umową, Klient może go zareklamować. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszoną reklamacje w rozsądnym czasie. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, uznaje się, iż została rozpatrzona pozytywnie przez Sprzedawcę. Pełna treść Regulaminu sklepu jest dostępna na stronie sklepu pod adresem: http://www. https://www.edukram.pl/regulamin/

__________________________________________________________________________________

Adnotacje Sprzedawcy:

………………………..    …………………………………………………..

       data i podpis
                                                                                                                                                  
Copyright © 2024 - Edukram - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja WEBTEC Agencja Interaktywna