Polityka Prywatności

Polityka prywatności EDUKRAM.PL

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Klientowi poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Edukram.pl.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. Dane osobowe, które posiadamy, uzyskaliśmy na drodze np. założenia konta w Edukram.pl, złożenia zamówienia w Edukram.pl czy innej aktywności w sklepie.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Klient ma prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Może to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Musimy usunąć dane osobowe jeżeli:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,

– wycofana została zgoda i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),

– wniesiony został sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,

– dane zostały zebrane celem świadczenia usług internetowych dziecku (np. Klient jest prawnym opiekunem dziecka, które wyraziło zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych).

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

I. Kto jest administratorem danych osobowych Edukram.pl?

Administratorem danych osobowych Edukram.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Grupa Cogito Sp. z o.o,, ul. Zagójska 7 lok. 5, 04-160 Warszawa

NIP: 542-02-12-438; KRS 0000245014

właściwy Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie.

II. Jak chronimy dane osobowe?

Administrator wdrożył w Edukram.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dlaczego i  jakie dane osobowe są niezbędne?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji koniecznym jest podanie danych niezbędnych do założenia konta w Edukram.pl.:

 1. imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. e-mail – niezbędny do logowania do Edukram.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z Edukram.pl;
 3. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz, w wyjątkowych sytuacjach, do komunikacji związanej z korzystaniem z Edukram.pl.

B. Logowanie

W przypadku logowania się do Edukram.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, np. Facebook czy Google, pozyskujemy od nich dane w postaci identyfikatora użytkownika konta w tym serwisie, jego adres e-mail oraz imię i nazwisko.

C.  Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia koniecznym jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia, w przypadku zamówień złożonych wyłącznie z produktów elektronicznych (pliki do pobrania) adres e-mail jest niezbędny celem przekazania zamówionych produktów elektronicznych;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i działaniem Edukram.pl.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, koniecznym jest dodatkowo podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki
 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i działaniem Edukram.pl.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, koniecznym jest dodatkowo podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Edukram.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 1. mię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są do: Poczta Polska lub firma kurierska.
 2. dane osobowe Klienta, dokonującego płatności w formie „szybkiego przelewu” za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

D. Subskrypcja marketingowa – zapis do darmowego newslettera

Zapis do newslettera realizowany jest na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail w procesie rejestracji w sklepie, skorzystania z formularza zapisu na stronie Edukram.pl lub składania zamówienia. Informacje handlowe od Administratora będę przesyłane na podany adres e-mail. W każdej chwili klient może zrezygnować logując się na swoje konto w Edukram.pl lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera (marketingowej wiadomości e-mail).

IV. Dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Edukram.pl

 1. Edukram.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Edukram.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego użytkownik korzystasz łącząc się z Edukram.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Edukram.pl i są wykorzystywane jedynie w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

      2. Edukram.pl (cookies)

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby

     3. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przeanalizowania przez Edukram.pl źródeł ruchu, urządzeń wykorzystywanych do ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

     4. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przez Edukram.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu, w tym do zapewnienia, by jedna i ta sama reklama nie była wyświetlana temu samemu użytkownikowi bez przerwy, do wykrywania i powstrzymywania fałszywych kliknięć w reklamy, a także do wyświetlania reklam, które będą lepiej spersonalizowane (np. na podstawie informacji o odwiedzonych wcześniej stronach).

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Edukram.pl

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Edukram.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Edukram.pl

Edukram.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych zwracając szczególną uwagę na standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych partnerów. Dodatkowo zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym.

VI. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na Edukram.pl. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Edukram.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa Edukram.pl

Edukram.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Edukram.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

VIII. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu nr tel. 022 610 11 71 lub e-mail prenumerata@cogito.com.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować pod adresem:

Grupa Cogito Sp. z o.o,

Zagójska 7 lok. 5,

04-160 Warszawa

Copyright © 2024 - Edukram - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja WEBTEC Agencja Interaktywna