Zaloguj / Zarejestruj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2021 R.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUKRAM.PL

 

Sklep internetowy EDUKRAM.PL funkcjonujący pod adresem www.edukram.pl prowadzony jest przez:

Grupa COGITO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zagójskiej 7 lok. 5, 04-160 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000245014. NIP 542 02 12 438. REGON 050501660.

Sklep internetowy edukram.pl prowadzi sprzedaż egzemplarzy, e-wydań egzemplarzy oraz prenumeraty czasopisma Gospodyni oraz magazynów edukacyjnych: Cogito, Victor, Victor Juniora, Kumpel, a także produktów z branż: edukacja, książki, pomoce szkolne, zabawa.

SPIS TREŚCI

Słowniczek

§1. Składanie i realizacja zamówień

§2. Ceny towarów

§3. Modyfikacja składanych zamówień

§4. Formy płatności

§5. Czas realizacji zamówienia

§6. Reklamacje

§7. Gwarancja

§8. Prawo odstąpienia od umowy

§9. Dane osobowe

§10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§11. Postanowienia końcowe

 

SŁOWNICZEK

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep internetowy www.edukram.pl oraz zamówień telefonicznych i mailowych;

Sklep – sklep internetowy edukram.pl sprzedający za pośrednictwem Internetu Towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.edukram.pl;

Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej www.edukram.pl i oznaczone jako dostępne;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.edukram.pl;

Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta

Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki w sposób wybrany przez Klienta spośród wymienionych w Regulaminie;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep po przygotowaniu zamówienia dostarczy Towar Klientowi za pośrednictwem wybranej formy wysyłki;

Cena rynkowa – sugerowana przez wydawcę lub dostawcę cena sprzedaży produktu na rynku, głównie detalicznym;

Towar – produkt oferowany do sprzedaży we wszystkich kategoriach Sklepu, w tym Plik;

Plik – plik elektroniczny, w którym zawarta jest treść przeznaczona do odczytu za pomocą Urządzenia Elektronicznego;

Sprzedaż Pliku – odpłatne udostępnienie przez Sklep, na zamówienie Klienta, Pliku wraz z udzieleniem licencji, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku, na warunkach określonych w licencji;

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych;

Urządzenie Elektroniczne – urządzenie przeznaczone do pobierania i odczytu Plików (np. komputer osobisty, tablet, smartphone), pozwalające na obsługę formatów pdf;

PDF – (ang. portable document format) format pliku przystosowany do odczytu na urządzeniach np. komputer, tablet, smartphone wyposażonych w oprogramowanie do odczytu np. Adobe Reader. Po dokonaniu płatności plik do pobrania jest udostępniany w mailu wysłanym na podany w zamówieniu adres emailowy Klienta;

Wymagania techniczne edukram.pl – do korzystania ze Sklepu internetowego edukram.pl, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu jaki i składania zamówień na Towary, niezbędne są:

 1. a) Komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrom, Internet Explorer;
 2. b) Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

§1. Składanie i realizacja zamówień

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu edukram.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim. Klient może złożyć zamówienie w trzech trybach:

1) za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.edukram.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia:

 1. a) po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu – w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w Sklepie,

2) e-mailowo – przesyłając e-mail na adres prenumerata@cogito.com.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w ww. wiadomości następujące informacje:

– zamawiany Towar,

– ilość zamawianego Towaru,

– imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, e-mail, – w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u – jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego, stosowne oświadczenie w tym zakresie,

– sposób dostawy,

– forma płatności,

– adres dostawy, – w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu;

3) telefonicznie – wykonując połączenie telefoniczne na numer 022 610 11 71 od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych na stronie www.edukram.pl i podając w rozmowie telefonicznej następujące informacje:

– zamawiany Towar,

– ilość zamawianego Towaru,

– imię, nazwisko lub firma, adres do wysyłki, numer telefonu,

– w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u – jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego, stosowne oświadczenie w tym zakresie,

– sposób dostawy,

– forma płatności,

– w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu.

 1. Klient, składając zamówienie przez stronę internetową Sklepu, chcący nabyć Towar, wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności. W trakcie składania zamówienia przez stronę internetową Sklepu, Klient przechodzi przez wskazane etapy:

1) wybiera zamawiane Towary i ich ilość;

2) wybiera sposób dostawy;

3) wybiera formę płatności;

4) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta);

5) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „PRZECZTAŁEM I AKCEPTUJĘ REGULAMIN”

6) w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u – jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego,

7) wpisuje kod rabatowy (jeśli posiada uprawnienia do kodu rabatowego udzielone przez Sklep) i akceptuje kliknięciem w ikonę „ZASTOSUJ KUPON”;

8) potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

 1. Po złożeniu zamówienia Sklep przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad:

1) zamówienia przez stronę internetową Sklepu Klient zarejestrowany i niezarejestrowany otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sklep. Po wpływie do Sklepu potwierdzenia płatności zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

2) zamówienia złożone poprzez e-mail Klient dokonujący zakupów otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

3) zamówienia telefoniczne Klient dokonujący zakupów otrzymuje (w trakcie rozmowy telefonicznej) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które zostaje przekazane do realizacji.

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Od dnia 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury VAT z numerem NIP na podstawie paragonu jest możliwe tylko dla paragonów zawierających prawidłowy numer NIP Kupującego (podstawa prawna – ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520).
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, w tym adresu dostawy na terenie Polski.
 3. Liczba sprzedawanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.
 4. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

1) Opłata za połączenie z numerem 022 610 11 71 zgodna ze stawką przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.

 1. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy prenumerata@cogito.com.pl .W przesłanej wiadomości mailowej należy podać adres e-mail, na który konto zostało zarejestrowane.
 2. Sklep uprawniony jest do zablokowania konta Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich w szczególności praw na dobrach niematerialnych, dóbr osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego regulaminu.
 3. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. W przypadku zablokowania konta Klienta, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają̨ anulowane.

§2. Ceny towarów

 1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Towarze. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:

– wyrażone są w złotych polskich;

– zawierają podatek VAT;

– nie zawierają kosztów przesyłki.

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Klient oprócz ceny za Towar inny niż Plik zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i wagi przesyłki
 3. Klient nie jest zobowiązany do złożenia gwarancji finansowych wykonania umowy.
 4. Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym obowiązują tylko w ofercie internetowej, sprzedaży e-mailowej lub sprzedaży telefonicznej.
 5. Każdorazowa akcja promocyjna przeprowadzana w Sklepie internetowym w regulaminie promocji określa warunki i zakres przeprowadzanej akcji promocyjnej, w szczególności czy dotyczy sprzedaży e-mailowej lub sprzedaży telefonicznej. Zamówienie prenumeraty co najmniej rocznej może być premiowane prezentem- niespodzianką. Oferta prenumeraty z prezentem ważna jest do wyczerpania zapasów. Prezent wysyłany jest wraz z pierwszym numerem z prenumeraty lub oddzielnie. Czas oczekiwania na prezent to max. 2 miesiące.

§3. Modyfikacja składanych zamówień

 1. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności  lub sposobu doręczenia, zmiany adresu doręczenia itp. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Kupuję i płacę”
  Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Kupuję i płacę” oznaczającego, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

§4. Formy płatności

 1.Zapłaty za zakupione Towary zamówione przez stronę internetową Sklepu Klient może dokonać:

1) przelew bankowy tradycyjny na konto bankowe numer 76 1240 6074 1111 0000 4993 0984.

2) szybki przelew: rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem serwisu PayU.

2.Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności oczekują na wpłatę Klienta przez 7 (siedem) dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 1. Klient może podczas składania zamówienia przez stronę internetową Sklepu skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu. .
 2. Wydawane przez Sklep kody rabatowe są objęte okresem ważności, w trakcie którego Klient ma możliwość skorzystać z oferowanego mu rabatu. Klient nie może łączyć poszczególnych kodów rabatowych z innymi promocjami, chyba że warunki regulaminu danej promocji stanowią inaczej.

§5. Czas realizacji zamówienia

 1. Przesyłki kompletowane i wysyłane są maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania wpłaty. Sklep edukram.pl nie wysyła produktów za pobraniem.

– czas dostawy dla przesyłek pocztowych – do 10 dni roboczych.

W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji, a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

 1. Towary inne niż Pliki objęte zamówieniem złożonym przez stronę internetową Sklepu dostarczane są do Klienta na adres wskazany przez niego w formularzu zamówienia jako adres dostawy na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera
 2. W przypadku dokonania płatności bez uwzględnienia kosztów wysyłki Sprzedający zrealizuje zamówienie proporcjonalnie do otrzymanej kwoty płatności

§6. Reklamacje

 1. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są Towarami oryginalnymi i niewadliwymi.
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony Towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:

1) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez powyższego Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

2) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.

 1. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.
 2. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prenumerata@cogito.com.pl lub telefonicznie pod numerem 022 610 11 71. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania na swój koszt reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji. Reklamowy towar należy odesłać na następujący adres: Grupa Cogito Sp. z o.o., ul. Zagójska 7 lok. 5; 04-160 Warszawa z dopiskiem: „reklamacja” W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Inne reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.
 5. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 6. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada Towaru jest nieistotna.
 7. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego Towaru w zamian za Towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.
 8. W przypadku reklamacji dot. zakupu Plików Klientowi przysługują uprawnienia zapisane w § 6. Reklamacje, ust. 2. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§7. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym Towarem (o ile towar ten jest objęty gwarancją producenta).
 2. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.
 3. W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar posiadający wady:
 4. a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym, albo do Sklepu; b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 6 Regulaminu.

§8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy poczty elektronicznej na adres email: prenumerata@cogito.com.pl lub telefonicznie pod numerem 022 610 11 71. W przypadku przygotowania zamówienia do wysłania, odstąpienie od umowy przez konsumenta oraz osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego następuje na zasadach określonych w ust. 2-5. W przypadku zakupu Pliku, konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, ze względu na charakter Pliku, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie wskazanym w ust. 2 lit. c. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wówczas, jeżeli konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wyraził zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie spełnienia świadczenia, przed upływem 14 (czternastu) dni.
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia:
 3. a) odebrania Towaru innego niż Pliki przez konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego lub wskazaną przez nich osobę trzecią,
 4. b) odebrania ostatniego Towaru innego niż Pliki, w przypadku zamówień więcej niż jednego Towaru dostarczanych partiami,
 5. c) zawarcia umowy dla pozostałych umów, w tym dotyczących Plików Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym dokonano odstąpienia od umowy. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu odstępującemu od umowy poniesionych przez niego sposobu dostarczenia. Odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Odstępujący od umowy ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru związane z dostarczeniem Towaru do Sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru Towaru, imię, nazwisko oraz adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Sklepem, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej – powinno być podpisane.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej na adres Grupa Cogito Sp. z o.o., ul. Zagójska 7 lok. 5, 04-160 Warszawa z dopiskiem: „ZWROT” albo przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres email: prenumerata@cogito.com.pl albo kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 022 610 11 71. Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, nie przysługuje po otwarciu opakowania (w tym foli) po ich dostarczeniu.
 2. Zwrot środków pieniężnych odstępującego od umowy nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy płatności.
 3. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego od umowy do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania.

§9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Grupa Cogito Sp. z o.o,, ul. Zagójska 7 lok. 5, 04-160 Warszawa, nr tel. 022 610 11 71, e-mail prenumerata@cogito.com.pl.
 2. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, firma, adres, numer telefonu, adres e-mail) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem, w tym wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
 3. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez Sklep umowy sprzedaży Towarów oraz Plików, oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”). Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane podmiotom realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia w drodze SMS.
 5. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty email informacji dotyczących oferty Sklepu, ofert specjalnych – promocji, przecen (tzw. newsletter) i kodów rabatowych.
 6. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line poprzez pośrednika płatności elektronicznych Klient upoważnia Sklep do przekazywania temu pośrednikowi jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.

Dane osobowe Klienta, dokonującego płatności w formie „szybkiego przelewu” za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

 1. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.
 2. Klient ma prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, – przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji),

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

 1. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail na adres: cogito@cogito.com.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. We wszelkich innych sprawach związanych z danymi osobowymi Klienta należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych u Administratora, email : cogito@cogito.com.pl.
 2. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

§10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem,

– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

– Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

§11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.
 5. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby
 1. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.