Zaloguj / Zarejestruj

Regulamin

Regulamin

 1. Firma

Sklep internetowy działający pod adresem edukram.pl, prowadzony jest przez:

Grupa COGITO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zagójskiej 7 lok. 5, 04-160 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000245014. NIP 542 02 12 438. REGON 050501660.

 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy edukram.pl prowadzi sprzedaż egzemplarzy oraz prenumeraty czasopisma Gospodyni oraz magazynów edukacyjnych: Cogito, Victor, Victor Juniora, Kumpel, a także produktów z branż: edukacja, książki, pomoce szkolne, zabawa.

Informacje znajdujące się na stronach sklepu edukram.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim.

Ceny produktów widoczne na stronach edukram.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego edukram.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Wszystkie produkty prezentowane w sklepie edukram.pl są bez wad. W przypadku wady fabrycznej o której sprzedający nie mógł wiedzieć (np. płyty CD), Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedawcę.

Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

Składając zamówienie Kupujący oświadcza, iż zapoznał się treścią i akceptuje postanowienia regulaminu sklepu edukram.pl.

Zamówienie prenumeraty co najmniej rocznej premiowane jest prezentem. Prezent wysyłamy wraz z pierwszym numerem z prenumeraty lub oddzielnie. Czas oczekiwania na prezent to 2 miesiące. W przypadku nie otrzymania prezentu, prosimy o złożenie reklamacji.

W przypadku wyczerpania zapasów prezentów wyszczególnionych w ofercie, zastrzegamy sobie prawo wysłania innego prezentu – niespodzianki o zbliżonej wartości.

 1. Warunki zamówienia

Zamówienia w sklepie internetowym edukram.pl można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.

W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło). Zakupu można również dokonać jako osoba niezarejestrowana.

Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, także dotyczących adresu dostawy. W przypadku podania błędnych danych, Sprzedający nie bierze na siebie odpowiedzialności za niedostarczenie produktu.

W sklepie internetowym eukram.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

Przelew bankowy tradycyjny.

Przelew na konto bankowe numer 76 1240 6074 1111 0000 4993 0984.

Szybki przelew.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem serwisu PayU.

 1. Koszty transportu i czas dostawy.

Przesyłki wysyłane są maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania wpłaty.

Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji, a Kupujący ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

Paczki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie. Sklep edukram.pl nie wysyła produktów za pobraniem.

Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt wysyłki jest zgodny z cennikiem Poczty Polskiej.

Czas dostawy dla przesyłek pocztowych – do 7 dni roboczych.

 1. Reklamacja i zwrot

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę zakupu na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, liczonym od dnia otrzymania przesyłki z towarem, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem art. 5 i 10 tej Ustawy.

Konsument ma obowiązek zapłaty poniesionych przez edukram.pl uzasadnionych kosztów.

Kupujący odsyła towar na swój koszt.

Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać tutaj

Reklamacje dotyczące działalności serwisu internetowego sklep.cogito.pl, przedstawianej oferty i obsługi zamówień oraz reklamacje dotyczące realizacji prenumeraty, przesyłek i zakupionych egzemplarzy, przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30-16:00 pod numerem telefonu/faxu (22) 610 11 71 lub mailowo: prenumerata@cogito.com.pl.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Polityka cookies

Przeglądarka internetowa stosowana przez Użytkownika Internetu może być wyposażona w opcję przechowywania plików cookies tj. informacji, które zapisywane są przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika. Serwery mogą odczytać zapisane pliki przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pozwala to na rozpoznanie urządzenia przy ponownym połączeniu.

W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach serwisu bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego użytkownika, pliki te nie przetwarzają ani nie przechowują danych osobowych.

Pliki cookies są bezpieczne dla systemu komputera, nie wpływają też w żaden sposób na działanie tego systemu, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych oraz w oprogramowaniu.

Pliki „cookies” wykorzystywane są przez Operatora w celu:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby

Operator wykorzystuje dwa typy plików „cookies”:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania „cookies”, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu.

 1. Informacje końcowe

Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Grupa COGITO Sp. z o.o. , związanych z realizacją zamówienia.

Jeśli Kupujący wyrazi zgodę, otrzymywać będzie również informacje o nowych produktach, specjalnych ofertach, promocjach oferowanych przez edukram.pl.

Kupujący ma prawo do wglądu do danych osobowych, do ich zmiany czy usunięcia.

Dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności w formie „szybkiego przelewu” za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.