Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2023 R.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUKRAM.PL I WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep internetowy EDUKRAM.PL funkcjonujący pod adresem www.edukram.pl prowadzony jest przez:

Grupa COGITO Sp. z o.o., z siedzibą przy Alei Waszyngtona 146 lok. 302, 04-076 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000245014. NIP 542 02 12 438. REGON 050501660.

Sklep internetowy edukram.pl prowadzi sprzedaż egzemplarzy, e-wydań egzemplarzy oraz prenumeraty czasopisma Gospodyni oraz magazynów edukacyjnych: Cogito, Victor, Victor Juniora, Kumpel, a także produktów z branż: edukacja, książki, pomoce szkolne, zabawa.

SPIS TREŚCI

Słowniczek

§1. Postanowienia ogólne

§2. Składanie i realizacja zamówień

§3. Ceny towarów

§4. Modyfikacja składanych zamówień

§5. Formy płatności

§6. Czas realizacji zamówienia

§7. Reklamacje

§8. Gwarancja

§9. Prawo odstąpienia od umowy

§ 10. Konto klienta

§11. Dane osobowe

§12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§13. Postanowienia końcowe

SŁOWNICZEK

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep internetowy www.edukram.pl oraz zamówień telefonicznych i mailowych;

Sklep – sklep internetowy edukram.pl sprzedający za pośrednictwem Internetu Towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.edukram.pl;

Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej www.edukram.pl i oznaczone jako dostępne;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.edukram.pl;

Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta

Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki w sposób wybrany przez Klienta spośród wymienionych w Regulaminie;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep po przygotowaniu zamówienia dostarczy Towar Klientowi za pośrednictwem wybranej formy wysyłki;

Cena rynkowa – sugerowana przez wydawcę lub dostawcę cena sprzedaży produktu na rynku, głównie detalicznym;

Najniższa cena z 30 dni – określenie wskazane przy Towarze/Pliku oznaczające informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego Towaru/Pliku, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego Towaru/Pliku albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru/Pliku do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany Towar/Plik oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.

Towar – produkt oferowany do sprzedaży we wszystkich kategoriach Sklepu, w tym Plik;

Plik –  Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w wypadku Sklepu edukram.pl, e-prasa/e-wydanie) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 kwietnia 2014 r. z późn. zmianami tj. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Sprzedaż Pliku – odpłatne udostępnienie przez Sklep, na zamówienie Klienta, Pliku, umożliwiające na nieograniczone korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami rozdziału 5B ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zmianami;

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych;

Urządzenie Elektroniczne – urządzenie przeznaczone do pobierania i odczytu Plików (np. komputer osobisty, tablet, smartphone), pozwalające na obsługę formatów pdf;

PDF – (ang. portable document format) format pliku przystosowany do odczytu na urządzeniach np. komputer, tablet, smartphone wyposażonych w oprogramowanie do odczytu np. Adobe Reader. Po dokonaniu płatności plik do pobrania jest udostępniany w mailu wysłanym na podany w zamówieniu adres emailowy Klienta;

E-wydanie – określenie na elektroniczną wersje (format pdf) czasopism, wydań specjalnych, których wydawcą jest Grupa Cogito;

 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

Wymagania techniczne edukram.pl – do korzystania ze Sklepu internetowego edukram.pl, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu jaki i składania zamówień na Towary, niezbędne są:

 1. a) Komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrom, Internet Explorer;
 2. b) Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).
 3. c) Ponadto Klient powinien posiadać numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane informacje o możliwości odbioru paczki, bądź na który kurier będzie mógł się skontaktować z Klientem w celu jej dostarczenia.

§ 1. Postanowienia ogólne

 • 1. Księgarnia Internetowa prowadzona jest przez Sprzedawcę.
 • 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu edukram.pl, w tym określa zasady:

a) składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu;

b) zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu;

c) świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Sklepie;

d) świadczenia drogą elektroniczną innych usług.

 • 3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§2. Składanie i realizacja zamówień

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu edukram.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim. Klient może złożyć zamówienie w trzech trybach:

1) za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.edukram.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia:

 1. a) po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu – w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w Sklepie,

2) e-mailowo – przesyłając e-mail na adres prenumerata@cogito.com.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w ww. wiadomości następujące informacje:

– zamawiany Towar,

– ilość zamawianego Towaru,

– imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, e-mail, – w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u – jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego, stosowne oświadczenie w tym zakresie,

– sposób dostawy,

– forma płatności,

– adres dostawy, – w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu;

3) telefonicznie – wykonując połączenie telefoniczne na numer 22 610 11 71 od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych na stronie www.edukram.pl i podając w rozmowie telefonicznej następujące informacje:

– zamawiany Towar,

– ilość zamawianego Towaru,

– imię, nazwisko lub firma, adres do wysyłki, numer telefonu,

– w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u – jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego, stosowne oświadczenie w tym zakresie,

– sposób dostawy,

– forma płatności,

– w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu.

 1. Klient, składając zamówienie przez stronę internetową Sklepu, chcący nabyć Towar, wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności. W trakcie składania zamówienia przez stronę internetową Sklepu, Klient przechodzi przez wskazane etapy:

1) wybiera zamawiane Towary i ich ilość;

2) wybiera sposób dostawy;

3) wybiera formę płatności;

4) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta);

5) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „PRZECZYTAŁAM/PRZECZYTAŁEM I AKCEPTUJĘ REGULAMIN”

6) w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u – jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego,

7) wpisuje kod rabatowy (jeśli posiada uprawnienia do kodu rabatowego udzielone przez Sklep) i akceptuje kliknięciem w ikonę „ZASTOSUJ KUPON”;

8) potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

 1. Po złożeniu zamówienia Sklep przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad:

1) zamówienia przez stronę internetową Sklepu Klient zarejestrowany i niezarejestrowany otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sklep. Po wpływie do Sklepu potwierdzenia płatności zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

2) zamówienia złożone poprzez e-mail Klient dokonujący zakupów otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

3) zamówienia telefoniczne Klient dokonujący zakupów otrzymuje (w trakcie rozmowy telefonicznej) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które zostaje przekazane do realizacji.

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Od dnia 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury VAT z numerem NIP na podstawie paragonu jest możliwe tylko dla paragonów zawierających prawidłowy numer NIP Kupującego (podstawa prawna – ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520).
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, w tym adresu dostawy na terenie Polski.
 3. Liczba sprzedawanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.
 4. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

1) Opłata za połączenie z numerem 22 610 11 71 zgodna ze stawką przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.

 1. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy prenumerata@cogito.com.pl .W przesłanej wiadomości mailowej należy podać adres e-mail, na który konto zostało zarejestrowane.
 2. Sklep uprawniony jest do zablokowania konta Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich w szczególności praw na dobrach niematerialnych, dóbr osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego regulaminu.
 3. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. W przypadku zablokowania konta Klienta, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają̨ anulowane.

§3. Ceny towarów

 1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Towarze. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:

– wyrażone są w złotych polskich;

– zawierają podatek VAT;

– nie zawierają kosztów przesyłki.

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Klient oprócz ceny za Towar inny niż Plik zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i wagi przesyłki
 3. Klient nie jest zobowiązany do złożenia gwarancji finansowych wykonania umowy.
 4. Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym obowiązują tylko w ofercie internetowej, sprzedaży e-mailowej lub sprzedaży telefonicznej.
 5. Każdorazowa akcja promocyjna przeprowadzana w Sklepie internetowym w regulaminie promocji określa warunki i zakres przeprowadzanej akcji promocyjnej, w szczególności czy dotyczy sprzedaży e-mailowej lub sprzedaży telefonicznej. Zamówienie prenumeraty co najmniej rocznej może być premiowane prezentem- niespodzianką. Oferta prenumeraty z prezentem ważna jest do wyczerpania zapasów. Prezent wysyłany jest wraz z pierwszym numerem z prenumeraty lub oddzielnie. Czas oczekiwania na prezent to max. 2 miesiące.
 6. W przypadku wprowadzenia ceny promocyjnej obok ceny promocyjnej zostanie podana najniższa cena z ostatnich 30 dni danego towaru.

§4. Modyfikacja składanych zamówień

 1. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności  lub sposobu doręczenia, zmiany adresu doręczenia itp. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Kupuję i płacę”
  Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Kupuję i płacę” oznaczającego, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

§5. Formy płatności

 1.Zapłaty za zakupione Towary zamówione przez stronę internetową Sklepu Klient może dokonując:

1) przelewu bankowego tradycyjnego na konto bankowe numer 76 1240 6074 1111 0000 4993 0984.

2) szybki przelew: rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem serwisu PayU.

2.Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności oczekują na wpłatę Klienta przez 7 (siedem) dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 1. Klient może podczas składania zamówienia przez stronę internetową Sklepu skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu.
 2. Wydawane przez Sklep kody rabatowe są objęte okresem ważności, w trakcie którego Klient ma możliwość skorzystać z oferowanego mu rabatu. Klient nie może łączyć poszczególnych kodów rabatowych z innymi promocjami, chyba że warunki regulaminu danej promocji stanowią inaczej.

§6. Czas realizacji zamówienia

 1. Przesyłki kompletowane i wysyłane są maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania wpłaty. Sklep edukram.pl nie wysyła produktów za pobraniem.

– czas dostawy dla przesyłek pocztowych – do 10 dni roboczych (Pocztex Kurier 48 – gwarancja doręczenia najpóźniej w trzecim dniu roboczym licząc od dnia nadania przesyłki).

– czas dostawy dla przesyłek InPost paczkomat i InPost kurier wynosi do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności i nadania przesyłki o czym jest informowany Klient przez powiadomienie SMS/E-MAIL/APLIKACJĘ INPOST

W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji, a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

 1. Towary inne niż Pliki objęte zamówieniem złożonym przez stronę internetową Sklepu dostarczane są do Klienta na adres wskazany przez niego w formularzu zamówienia jako adres dostawy na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera
 2. W przypadku dokonania płatności bez uwzględnienia kosztów wysyłki Sprzedający zrealizuje zamówienie proporcjonalnie do otrzymanej kwoty płatności

§7. Reklamacje

 1. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są Towarami oryginalnymi i niewadliwymi.
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony Towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:

a) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez powyższego Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

b) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.

4. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prenumerata@cogito.com.pl lub telefonicznie pod numerem 22 610 11 71. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania na swój koszt reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji. Reklamowy towar należy odesłać na następujący adres: Grupa Cogito Sp. z o.o., Aleja Waszyngtona 146 lok. 302; 04-076 Warszawa z dopiskiem: „reklamacja”. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

6. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Inne reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.

7. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

8. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada Towaru jest nieistotna.

9. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego Towaru w zamian za Towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.

10. W przypadku reklamacji dot. zakupu Plików Klientowi przysługują uprawnienia zapisane w § 7. Reklamacje, ust. 2. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Jednakże z chwilą rozpoczęcia pobierania lub transmisji strumieniowej treści cyfrowych utracisz prawo do odstąpienia od umowy. Zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje Ci 14-dniowy okres na odstąpienie od umowy o ile nie rozpoczniesz pobierania plików lub nie zainicjujesz cyfrowej transmisji produktu elektronicznego.

11. W przypadku reklamacji Pliku, patrz. § 9, p. 5.

§8. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym Towarem (o ile towar ten jest objęty gwarancją producenta).
 2. W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym, albo do Sklepu;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 6 Regulaminu.

§9. Prawo do rezygnacji z zamówionego towaru i prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient (niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej) może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:a) kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta;

  b) anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego edukram.pl (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).

 2. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  b) w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy koniecznym jest poinformowanie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej na adres Grupa Cogito Sp. z o.o., al. Jerzego Waszyngtona 146, lok. 302, 04-076 Warszawa z dopiskiem: „ZWROT” albo przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail:  prenumerata@cogito.com.pl . Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz. 
 4. Skutki odstąpienia od umowy.
  a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zostaną zwrócone Klientowi wszystkie otrzymane  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  b) Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego od umowy do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  c) Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  d) Klient, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt na koszt własny.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) umowy:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– o dostarczanie dzienników, periodyków, wydań specjalnych lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

– o dostarczanie treści cyfrowych, np. Pliku, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

– umowy zawartej na aukcji publicznej.

§ 10. Konto klienta

1. Klient może zarejestrować swoje konto w Serwisie.

2. W celu rejestracji konta w Serwisie Klient podaje swój adres e-mail oraz powinien ustawić hasło dostępowe składające się co najmniej z 6 znaków.

3. Z chwilą rejestracji konta Sprzedawca rozpoczyna świadczenie nieodpłatnej usługi prowadzenia konta w Serwisie. Usługa świadczona jest do czasu usunięcia konta przez Klienta, co może nastąpić w dowolnym momencie lub po wypowiedzeniu umowy przez Sprzedawcę z zachowaniem co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zmienić zasady świadczenia usługi informując o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub Serwisu na dwa tygodnie przed wejściem w życie zmian.

4. Klient w ramach usługi prowadzenia konta w Serwisie:

a) ma dostęp do historii swoich zamówień.

b) do pobranych plików, tj. wszystkich e-wydań.

5. Ponadto Klient, który złoży Zamówienie będąc zalogowanym na swoje konto w Serwisie:

a) może korzystać z innych korzyści opisanych w Serwisie.

§11. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Grupa Cogito Sp. z o.o., Aleja Waszyngtona 146 lok. 302, 04-076 Warszawa, nr tel. 22 610 11 71, e-mail prenumerata@cogito.com.pl.
 2. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, firma, adres, numer telefonu, adres e-mail) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem, w tym wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
 3. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez Sklep umowy sprzedaży Towarów oraz Plików, oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”). Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane podmiotom realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia w drodze SMS.
 5. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, potwierdza zapoznanie się z politykąprywatności oraz regulaminem Sklepu w celu realizacji zamówienia.
 6. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na otrzymywanie od Edukram.pl treści marketingowych czyli informacji handlowych za pośrednictwem poczty e-mail, w tym informacji o promocjach, kodach rabatowych i ofertach specjalnych z Edukram.pl. Administratorem danych osobowych jest Grupa Cogito Sp. z o.o, al. Waszyngtona 146, lok. 302, 04-076 Warszawa. Dane będą przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą klienta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania darmowego newslettera. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także usunięcia. Link do wypisania się z newslettera znajduje się w każdej wysłanej wiadomości.
 7. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line poprzez pośrednika płatności elektronicznych Klient upoważnia Sklep do przekazywania temu pośrednikowi jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.
 8. Aktualny tekst Polityki Prywatności dostepny jest pod adreasem https://www.edukram.pl/polityka-prywatnosci/ 

Dane osobowe Klienta, dokonującego płatności w formie „szybkiego przelewu” za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

 1. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.
 2. Klient ma prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, – przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji),

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

 1. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail na adres: cogito@cogito.com.pl . Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. We wszelkich innych sprawach związanych z danymi osobowymi Klienta należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych u Administratora, email cogito@cogito.com.pl .
 2. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

§12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Grupa Cogito Sp. z o.o. Aleja Waszyngtona 146, lok. 302, 04-076 Warszawa lub mailowo na adres: prenumerata@cogito.com.pl

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym za dostarczenie Towaru zgodnego z umową. Odpowiedzialność ta regulowana jest w rozdziale 5A ustawy o prawach konsumenta (informacji tej nie należy rozumieć jako wybór prawa polskiego jako prawa właściwego). W pozostałych przypadkach, jeżeli nabywcą jest inny Klient, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na podstawie rękojmi (art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny).

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą uprzywilejowanym a Sprzedawcą, rozstrzygane będę przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione. Aktualny tekst Polityki Prywatności dostepny jest pod adresem https://www.edukram.pl/polityka-prywatnosci/ .
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
Copyright © 2023 - Edukram – Sklep Cogito - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja WEBTEC Agencja Interaktywna